uvodna stranka

 

25.07 DOKUMENT - II    Nepřatelstvi bitevni linie: Prolog, Walter Veith, tit
24.07    OSTATNE        Mp3 kniha, EGW - Rady o vyživě a pokrmech
21.07 PREDNAŠKY - II   10 Skutečnosti o pekle
14.07 PREDNAŠKY - II   Prednašky 1 - 4, Dr. De Rose
12.07    OSTATNE        95 tez Martina Luthera proti odpustkom
27.06   SOB ŠKOLA      Pridana nova zložka - Sobotna škola - Amazing Facts
12.06 PREDNAŠKY - II   Bližiace sa vyvrcholenie dejin, Walter Veith, titulky
12.06 PREDNAŠKY - II   Dlouho očekavane milenium, Prof. Dr. W. Veith, tit
12.06 PREDNAŠKY - II   Nejvyšši pozvani, Prof. Dr. Walter Veith, titulky
09.06 PREDNAŠKY - II   Tajemstvi skryte ženy, 1 a 2 čast
05.06 PREDNAŠKY - II   Prednaśky 1-4 Dr. Torben Nybo, Kromeřiš 2015
02.06 PREDNAŠKY - II   Slepy od narodenia - dôležite a zaujimave..., F. Varga
02.06 PREDNAŠKA - II   O islame na zaklade Pisma Sväteho - Ferdinand Varga
02.06 PREDNAŠKY - II   Boži hlas - Ferdinand Varga 22.4.2017
27.05 PREDNAŠKY - II   3. Krasa SZ svätyne, Kristov charakter - S. Wallace
25.05 PREDNAŠKY - II   Lečka - Kim Kjaer, titulky
18.05 PREDNAŠKY - II   Kroky k osobnimu oživeni 1-4, Helmut Haubeil
18.05 PREDNAŠKY - II   Znameni a divy - Prof. Dr. Walter Veith, titulky
18.05 PREDNAŠKY - II   Rok 1844 a posledny utok - Prof. Dr. Walter Veith, tit
10.05 PREDNAŠKY - II   Posledni varovani země - Prof. Dr. Walter Veith, tit 
10.05 PREDNAŠKY - II   Hlasite volani - Prof. Dr. Walter Veith, titulky
27.04 PREDNAŠKY - II   Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith

Povedz to svetu (Tell The World) je inšpirujúci plne zdramatizovaný filmový 

projekt ktorý rozprava príbeh o zrodení a rannom vývoji adventného hnutia.

  

stiahnuť 1080p   stiahnuť 480p   2:33   on line

 

 

 

               Posledni bitva  hrany film o nedeľnom zakone

                
            stiahnuť   1:40   on line
 
 
                          PRAVDA ZA DVE MINÚTY            
               

 

Milý priateľ, brat, sestra, žiadny kresťanský film

ťa tak neobohatí a neposilni tvoj duchovný rast
ako štúdium Božieho Slova Biblie. Hneď po Biblii
by som ti odporúčal päť zvezkove dielo od
americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej
1827 - 1915. Sú to najlepšie a najpredávanejšie
kresťanské knihy aké boli kedy napísane. Ty si
ich môžeš stiahnuť na tejto stránke načítané v mp3  formáte v zložke:
  KRESŤANSKÉ FILMY OSTATNE rar, mp3, pdf     viac  mp3  ukažka 

 

V poslednom zväzku Drámy vekov autorka

približujedve tisícročia svetových dejín, ich 

významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv 

histórie. Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov

odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí

prekvapivým východiskom - prorockou víziou 

budúcnosti pre celú našu planétu.

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV

tématicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša

Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej

kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery

(Peter, Štefan, Ján, Pavol...) i mnohí ďalší, ktorí stáli

na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatvéraní

do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho

sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou.    

Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je

právom považovaná za vrcholný literárny prejav

americkej spisovateľky. Jedinečným spôsobom

predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne

ovplyvnila históriu ľudstva - Ježiša z Nazareta. 

Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša

Krista oslovuje čitateľov svojoupraktickou

jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký

duchovný zážitok. 

                                

Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez

dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias

slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista.

Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do

hlbšieho významu dejinných udalostí a konania

mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus,

Daniel, Jeremiáš...). Kniha osloví aj tých,  ktorí chcú

poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej

spoločnosti.

 

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára

veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom

približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta
po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa

odohrali na úsvite ľudských dejín pred niekoľko tisíc

rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov

medzi dobrom a zlom, láskou a nenávisťou,

vernosľou a zradou, pomstou či odpustením.